Netiket EDOWEB Ek Ders Otomasyonu

Netiket EDOWEB Ek Ders Otomasyonu ders veren öğretim üye ve elemanlarının zorunlu ders yüklerinin takibi, ve zorunlu ders yüklerinin aşılması durumunda ek ders ücretlerinin belirlenmesi süreçlerinde kullanılan, üniversitenin diğer otomasyon sistemleri ile ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ile entegre çalışabilen esnek ve kolay kullanımlı bir yazılımdır.

Yazılım, ek ders hesabına etki eden tüm parametreleri değerlendirerek, ders veren her bir öğretim üyesi için haftalık olarak ek ders yükü hesabını otomatik olarak yapar.

Image Description

Hakkında

Ek ders yüklerinin zamanında ve doğru bir şekilde hesaplanması Netiket EDOWEB Ek Ders Otomasyonu sisteminin esas unsurudur. Zorunlu ders yükleri ve ek ders yüklerinin hesaplanması pek çok parametre ile ilgili ve oldukça karmaşık olabilen bir süreçtir. Bu hesaplamalar sırasında akademik personelin birim / unvan değişikliklerinin, idari görevlerinin, izin / görevlendirme gibi kurum dışında bulunduğu durumların, çeşitli sebeplerle iptal edilen ve daha sonra telafisi yapılan derslerinin, örgün öğretimin yanı sıra ikinci öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarındaki derslerinin ve diğer üniversitelerdeki derslerinin de takip edilmesi gerekmektedir.

Netiket EDOWEB Ek Ders Otomasyonu, ek ders hesaplama sürecinde değerlendirilmesi gereken tüm hususları etkin bir şekilde ele alarak, bunu kullanıcı müdahalesini en aza indirgeyecek şekilde yapar. Bu sayede hem öğretim üyelerinin hem de Üniversitede ek ders süreçlerinde yer alan idari personelin hata yapmadan ve zamanında işlemleri yürütebilmelerini kolaylaştırır.


Temel özellikleri

 • Kurum içi ve Kurum dışından ders veren öğretim üye ve elemanlarını kapsar
 • İdari görevler, izinler, görevlendirmeler, resmi tatiller ve idari tatiller ile ilgili işlemler otomatik olarak yürütülür
 • Birim bazında akademik takvim ve ders saati ayarlaması yapılabilir
 • Ders iptal ve telafileri takip edilir
 • Akademik personelin diğer üniversitelerde verdiği dersler takip edilir
 • Lisansüstü tez danışmanlıkları takip edilir
 • Yıl içi ve yıl sonu sınavları takip edilir

Raporlar

 • Kişisel Puantaj
 • Birim / Bölüm Bazında Ders Yükü Raporu
 • KBS Listesi
 • Telafiye bırakılan dersler
 • Diğer üniversitelerde ders verenler
 • Şubeye bölünmüş dersler
 • Paylaşımlı verilen dersler
 • Tez Danışmanlıkları
 • Formasyon Dersi Verenler
 • Sınav Bildirim Formu
 • Birim bazında ders saatleri ve ders yükü istatistikleri
 • Unvan ve gün bazında ders yükü istatistikleri


KBS Entegrasyonu

Programda ek ders bilgisi olan öğretim üyelerinin ve yardımcılarının aylık ek ders bilgileri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ile uyumlu bir formatta Microsoft Excel ortamına otomatik olarak aktarılır. Ardından bu aktarım dosyası KBS sistemine çekilebilir.


Avantajları ve Diğer Sistemlerle Entegrasyon

 • Netiket Özlük İşleri Web Otomasyonu ile doğrudan veri paylaşımı yapılarak kişilerin birim, unvan ve idari görevlerine erişilir. Bu sayede zorunlu ders yükleri sistemde otomatik olarak tanımlanmış olur. Bunlardaki değişimler anlık ve otomatik olarak hesaplanır.
 • İzin, görevlendirme, ücretsiz izin gibi bilgiler özlük işleri otomasyonundan alınarak, ilgili günlerde ek ders tahakkuku yapılmaması otomatik olarak sağlanır.
 • Netiket Özlük İşleri Web Otomasyonu ile olan entegrasyon sayesinde göreve başlamalar veya görevden ayrılmalar, ek ders otomasyonu sistemine de anlık olarak etki eder.
 • İsteğe bağlı olarak üniversitede kullanılmakta olan öğrenci işleri otomasyonundan dersler, tez öğrencileri ve öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler web servisler veya veri dosyası aktarımı aracılığı ile alınabilir.
 • Programda farklı seviyelerde yetkilendirmeler yapılması olanaklı olduğundan, ders programlarının oluşturulması ve onaylanması, föylerin oluşturulması ve onaylanması gibi süreçler istenirse doğrudan öğretim üyeleri ve elemanları tarafından bir onay süreci ile birlikte ya da istenirse doğrudan birim / üniversite bazında merkezi bir büro aracılığı ile yapılabilir.